Hiện có 13 cán bộ và 4 đơn vị
Nhập họ tên cán bộ cần tìm!
DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ
TRUNG TÂM CNTT&TT
Họ tên Đơn vị Chức vụ chính Email
Lã Đình Điền
Họ tên Lã Đình Điền
Ngày sinh 02/01/1985
Giới tính Nam
Đơn vị Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Giám đốc lddien.stttt@hagiang.gov.vn
Phạm Minh Tuấn
Họ tên Phạm Minh Tuấn
Ngày sinh 11/10/1973
Giới tính Nam
Đơn vị Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Phó GĐ pmtuan.stttt@hagiang.gov.vn
Nguyễn Thị Đoan
Họ tên Nguyễn Thị Đoan
Ngày sinh 10/10/1981
Giới tính Nam
Đơn vị Phòng Quản lý thông tin
Phòng Quản lý thông tin Phó Trưởng phòng ntdoan.stttt@hagiang.gov.vn
Trần Anh Khánh
Họ tên Trần Anh Khánh
Ngày sinh 10/10/1980
Giới tính Nam
Đơn vị Phòng Quản lý thông tin
Phòng Quản lý thông tin Phó Trưởng phòng takhanh.stttt@hagiang.gov.vn
Phí Thị Thu Ngà
Họ tên Phí Thị Thu Ngà
Ngày sinh 10/10/1981
Giới tính Nam
Đơn vị Phòng Quản lý thông tin
Phòng Quản lý thông tin Chuyên viên pttnga.stttt@hagiang.gov.vn
Hoàng Văn Kiến
Họ tên Hoàng Văn Kiến
Ngày sinh 10/10/1983
Giới tính Nam
Đơn vị Phòng Quản lý thông tin
Phòng Quản lý thông tin Chuyên viên hvkien.stttt@hagiang.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Đức
Họ tên Nguyễn Thị Hồng Đức
Ngày sinh 10/10/1980
Giới tính Nam
Đơn vị Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng Hành chính tổng hợp Trưởng Phòng nthduc.stttt@hagiang.gov.vn
Trần Thị Mai
Họ tên Trần Thị Mai
Ngày sinh 10/10/1969
Giới tính Nam
Đơn vị Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng Hành chính tổng hợp Phó Trưởng phòng ttmai.stttt@hagiang.gov.vn
Hà Thị Cao
Họ tên Hà Thị Cao
Ngày sinh 20/11/1983
Giới tính Nam
Đơn vị Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng Hành chính tổng hợp Chuyên viên htcao.stttt@hagiang.gov.vn
Nguyễn Thị Nhâm
Họ tên Nguyễn Thị Nhâm
Ngày sinh 10/10/1990
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Giang
Đơn vị Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng Hành chính tổng hợp Chuyên viên ntnham.stttt@hagiang.gov.vn
Nguyễn Văn Diễn
Họ tên Nguyễn Văn Diễn
Ngày sinh 15/05/1985
Giới tính Nam
Đơn vị Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ
Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Trưởng Phòng nvdien.stttt@hagiang.gov.vn
Hoàng Tuấn Việt
Họ tên Hoàng Tuấn Việt
Ngày sinh 22/10/1986
Giới tính Nam
Đơn vị Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ
Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Chuyên viên htviet.stttt@hagiang.gov.vn
Nguyễn Quang Hưng
Họ tên Nguyễn Quang Hưng
Ngày sinh 05/05/1987
Giới tính Nam
Đơn vị Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ
Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Chuyên viên nqhung.stttt@hagiang.gov.vn
 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lã Đình Điền - Giám đốc
Địa chỉ: Số 222, Đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.860.659 - Fax: 02193.860.659 - Email: trungtamcntt.stttt@hagiang.gov.vn