Tài liệu tập huấn Trang TTĐT cho Sở, ngành

Tài liệu tập huấn Trang TTĐT cho Sở, ngành

Gửi lên: 31/07/2014 16:57 Đã xem 1366 Đã tải về 115
Tài liệu tập huấn Trang thông tin điện tử huyện

Tài liệu tập huấn Trang thông tin điện tử huyện

Gửi lên: 18/04/2014 08:18 Đã xem 1686 Đã tải về 324
Giáo trình đào tạo Cán bộ, công chức xã

Giáo trình đào tạo Cán bộ, công chức xã

Gửi lên: 22/11/2012 21:54 Đã xem 902 Đã tải về 57
 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lã Đình Điền - Giám đốc
Địa chỉ: Số 222, Đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.860.659 - Fax: 02193.860.659 - Email: trungtamcntt.stttt@hagiang.gov.vn