Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Ghi chú
Mã ôn thi trắc nghiệm 20/04/2021

Mã ôn thi trắc nghiệm lớp 1 - K5

Tải về
Tài liệu ôn thi chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản 20/04/2021

Phần thi Thực hành

Tải về
QUYẾT ĐỊNH Số: 18/QĐ-TTCNTTTT 25/05/2020

V/v chuẩn y kết quả thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản lớp 1-K4

Tải về
04/QĐ-TTCNTT&TT 18/03/2019

Về việc chuẩn y kết quả thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản lớp 2 - K3

Tải về
01/QĐ-TTCNTT&TT 23/01/2019

Về việc chuẩn y kết quả thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản lớp 1 - K3

Tải về
Hướng dẫn đăng nhập ôn thi trắc nghiệm K3 - 2019 18/01/2019

Hướng dẫn đăng nhập ôn thi trắc nghiệm K3 - 2019

Tải về
110/QĐ-TTCNTT&TT 03/12/2018

Về việc chuẩn y kết quả thi cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản lớp 10 - K2

Tải về
Tài liệu ôn tập chứng chỉ CNTT cơ bản 20/11/2018

Tài liệu ôn tập chứng chỉ CNTT cơ bản

Tải về
99/QĐ-TTCNTT&TT 24/10/2018

Về việc chuẩn y kết quả thi cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản lớp 9 - K2

Tải về
91/QĐ-TTCNTT&TT 28/09/2018

Về việc chuẩn y kết quả thi cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản tháng 9 - K2

Tải về
67/QĐ-TTCNTT&TT 31/07/2018

Về việc chuẩn y kết quả thi cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản lớp 7 - K2

Tải về
Công văn 03/07/2018

Về việc phối hợp tổ chức ôn và thi chứng chỉ CNTT tại huyện Đồng Văn

Tải về
60/QĐ-TTCNTT&TT 02/07/2018

Về việc chuẩn y kết quả thi cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản lớp 6 - K2

Tải về
51/QĐ-TTCNTT&TT 05/06/2018

Về việc chuẩn y kết quả thi cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản lớp 5 - K2

Tải về
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu hệ thống Thư điện tử công vụ 24/05/2018

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu hệ thống Thư điện tử công vụ

Tải về
 

MENU VĂN BẢN


TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lã Đình Điền - Giám đốc
Địa chỉ: Số 222, Đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.860.659 - Fax: 02193.860.659 - Email: trungtamcntt.stttt@hagiang.gov.vn