Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Ghi chú
Kế hoạch số 68/KH-TTCNTT ngày 02/6/2017 02/06/2017

Tổ chức thi cấp chứng chỉ 04 chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tải về
Số:169/STTTT - TTCNTT&TT 10/04/2017

Về việc khảo sát hiện trạng nguồn nhân lực CNTT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tải về
593/UBND-CNGTXD 22/02/2017

Về việc Triển khai thực hiện chuẩn kỹ ăng sử dụng công nghệ thông tin

Tải về
68/TB-UBND 21/02/2017

Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở TT&TT

Tải về
03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014

Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Tải về
09/2013/TT-BTTTT 08/04/2013

Thông tư ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

Tải về
897/BTTTT-PTTH &TTĐT 27/03/2013

V/v yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về báo chí, bản quyền khi cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử

Tải về
723/BTTTT-KHCN 11/03/2013

Về việc Đề xuất các nhiệm vụ hỗ trợ người khuyết tật trong lĩnh vực CNTT&TT năm 2013 và năm 2014

Tải về
06/2013/TT-BTTTT 07/03/2013

Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Tải về
05/2013/TT-BTTTT 05/03/2013

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Tải về
08/CT-BTTTT 08/02/2013

Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông

Tải về
03/2013/TT-BTTTT 22/01/2013

Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Tải về
194/2012/TT-BTC 15/11/2012

Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Tải về
77/2012/NĐ-CP 05/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác

Tải về
11/2012/TT-BTTTT 17/07/2012

Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Tải về
 

MENU VĂN BẢN


TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lã Đình Điền - Giám đốc
Địa chỉ: Số 222, Đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.860.661 - Fax: 02193.860.661 - Email: trungtamcntt.stttt@hagiang.gov.vn