Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả ứng dụng CNTT Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II

Chủ nhật - 12/04/2015 20:46
Chiều ngày 10/4/2015, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; kết quả thực hiện, triển khai ƯDCNTT tại các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; đề ra phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2015.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ CNTT quý I nêu rõ: tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tỉnh tiếp tục có bước phát triển đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần cải cách hành chính, hướng tới chính quyền điện tử. Các phần mêm ứng dụng CNTT dùng chung được quan tâm, triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Cơ bản các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn đã có cáp quang. Số trạm thu phát sóng (BTS) đạt 930 trạm (600 trạm 2G, 330 trạm 3G). Tỷ lệ xã, phường thị trấn có sóng 3G đạt 85%. Tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động đạt 98%, riêng khu vực trung tâm, tập trung đông dân cư đạt 100%. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đã được triển khai, trở thành hạ tầng kỹ thuật CNTT quan trọng, cho phép kết nối, liên kết tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 30/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về chính sách đặc thù hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh. Đến nay, hầu hết cơ quan, đơn vị đã sắp xếp, bố trí công chức, viên chức chuyên trách CNTT để quản trị, vận hành các hệ thống thông tin; 100% các huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo CNTT cấp huyện và bố trí lãnh đạo phụ trách về công nghệ thông tin. Cổng thông tin điện tử của tỉnh được quan tâm triển khai và cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục. Phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ triển khai các giải pháp tích hợp dữ liệu, thông tin giữa Cổng thông tin điện tử của tỉnh với Cổng thông tin điện tử Chính. Thường xuyên cập nhật hồ sơ danh bạ công chức điện tử, cấp mới và cấp bổ sung hộp thư điện tử cho cán bộ công chức các cấp trong tỉnh để trao đổi công việc, gửi/nhận văn bản, tài liệu phục vụ yêu cầu công việc. Tổng số hộp thư điện tử đã cấp là 7.392 hộp thư điện tử; Tổ chức triển khai hệ thống báo tin nhắn thương hiệu trên hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Giang.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình ứng dụng CNTT còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm, bố trí sắp xếp công chức, viên chức chuyên trách CNTT chưa sát, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ ứng dụng CNTT. Hiệu quả sử dụng phần mềm: thư điện tử; quản lý văn bản; một cửa điện tử... tại một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả, nhiều tính năng chưa được khai thác. Ứng dụng chữ ký số và trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực  sự quan tâm triển khai. Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ yếu tập trung vào cung cấp tin tức hoạt động của cơ quan, đơn vị địa phương, chưa quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới cải cách hành chính.

 

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tại các điểm cầu tham gia thảo luận. Các đại biểu cũng đã đóng góp, gợi mở nhiều ý kiến và vấn đề quan trọng nhằm tháo gỡ những khó khăn tồn tại trên lĩnh vực thông tin truyền thông.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT của tỉnh. Đồng chí cũng chỉ ra những điểm hạn chế chưa làm được và cần phải khắc phục trong thời gian tới, đó là: Các đơn vị cần phải xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và cần bố trí cán bộ có chuyên môn phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin; Trong Quý II phải có báo cáo đánh giá chấm điểm theo các tiêu chí ứng dụng CNTT của từng đơn vị một cách toàn diện. Kết quả đánh giá sẽ là tiêu chí xét thi đua của lãnh đạo các đơn vị trong từng năm; Đồng chí giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính tham mưu phân bổ nguồn ngân sách nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ để bắt đầu từ ngày 01/5/2015, cán bộ công chức viên chức trong tỉnh phải sử dụng hộp thư điện tử công vụ để giao dịch trong công việc; Thống nhất chưa ban hành Chỉ thị tăng cường sử dụng văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang do chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường công tác tập huấn chuyên môn cho các bộ cấp huyện và trong quý II/2015 phải kết nối được mạng WAN của các sở, ban ngành và các huyện; Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá lại 2 phần mềm Quản lý văn bản M-Office và V-Office để báo cáo Ban thường vụ quyết định lựa chọn phần mềm hợp lý sử dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị các Sở, ban, ngành công khai lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin và tích cực cập nhật thông tin hoạt động, thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lã Đình Điền - Giám đốc
Địa chỉ: Số 222, Đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.860.661 - Fax: 02193.860.661 - Email: trungtamcntt.stttt@hagiang.gov.vn