Giới thiệu về Cổng thông tin điện tử của Tỉnh Hà Giang

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

Giới thiệu về Cổng thông tin điện tử của Tỉnh Hà Giang

Các videos khác

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lã Đình Điền - Giám đốc
Địa chỉ: Số 222, Đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.860.659 - Fax: 02193.860.659 - Email: trungtamcntt.stttt@hagiang.gov.vn