Sở Thông tin và Truyền thông – Ban Quản lý KCN tỉnh: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và các Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI)

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

 

Các videos khác

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lã Đình Điền - Giám đốc
Địa chỉ: Số 222, Đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.860.661 - Fax: 02193.860.661 - Email: trungtamcntt.stttt@hagiang.gov.vn